Drukuj
Administrator
Administrator

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli okaże się to niemożliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku..

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

ul. Nowogródzka 1

11-700 Mrągowo