Drukuj
Administrator
pzdmragowo

1. Przedmiotem działania Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy „o drogach publicznych" a mianowicie:

2.  PZD może współdziałać z gminami w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.

3.  Zarząd Dróg jest także upoważniony do:

4. Przedmiotem działania PZD jest usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.).

5.  Przedmiotem działania PZD jest usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.).

6. Przedmiotem działania PZD jest usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie parkingu dla usuniętych statków lub innych obiektów pływających, o których mowa w art. 30 ust. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1482 z późn. zm.)