Drukuj
Administrator
Administrator

Status ogłoszenia: nieaktualne

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowo.

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowo.


  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych


Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.14.2017

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 06.12.2017r.

Data zakończenia składania ofert: 14.12.2017r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa paliw płynnych

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz  
Załącznik nr 2 - formularz cenowy pobierz  
Załącznik nr 3 - oświadczenie pobierz  
Załącznik nr 4 - oświadczenie pobierz  
Załacznik nr 5 - projekt umowy pobierz  
Załacznik nr 6 - oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2017r. pobierz  
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.12.2017r. pobierz