Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie:

BIP - oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej    (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),

 - podmiot - oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jaka jest zamieszczona na stronie głównej pod adresem www.pzd.powiat.mragowo.pl/bip

 

MENU

Podstawowym elementem, niezbędnym do pozyskania informacji zawartych w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu. Jest to menu przedmiotowe, które zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Przycisk menu "informacje nieudostępnione" - zawiera informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej,

Na każdej stronie BIP wyświetlana jest informacja: - kto opublikował lub zmodyfikował treść oglądanej strony, - kiedy dokonano publikacji lub ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i godzina).

 

WYSZUKIWARKA

W prawej, górnej części ekranu każdej strony BIP znajduje się moduł wyszukujący tzn. element oprogramowania umożliwiający znalezienie stron z poszukiwanymi informacjami. W zależności od tego, czy chcemy przeszukać cały serwer, wybrane podstrony, zaznaczamy odpowiedni przycisk, w okienko wpisujemy poszukiwane hasło i potwierdzamy kliknięciem na przycisk „szukaj”.