Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

24/01/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II

28/06/19

Na podstawie § 7 i 8 uchwały Nr 70/599/2004 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 8.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego...

Zamówienia publiczne

26/11/19

Przedmiotem zamówienia jest: „dozór i sprzątanie pomieszczeń w obiektach użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1".

04/11/19

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

30/09/19

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

23/09/19

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2019/2020".