Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

15/12/20

Komunikat w sprawie zmienionej organizacji pracy Powiatowego Zarządu Dróg w  Mrągowie dnia 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)

13/03/20

Informacja odnośnie zasad obsługi interesantów w związku z wystąpieniem koronawirusa

24/01/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II

Zamówienia publiczne

12/11/21

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  do 1+400”    

14/06/21

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 5+500 do 7+500”.  

14/06/21

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do 5+500”.  

29/12/20

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa emulsji asfaltowej"