Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

13/03/20

Informacja odnośnie zasad obsługi interesantów w związku z wystąpieniem koronawirusa

24/01/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II

Zamówienia publiczne

14/07/20

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na „ Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1749N w m. Kosewo”

04/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki)  od km 7+775 do km 8+773”.  

03/06/20

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+75 do km 8+773"”

11/05/20

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z utrzymaniem zieleni na terenie ulic powiatowych miasta Mrągowa