Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

10/01/23

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną: BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 2030 0045 1110 0000 0221 1110.    

31/10/22

Realizacja inwestycji na odcinku
skrzyżowanie ul. Harcerskiej  i Młodkowskiego
przez miejscowość Polska Wieś
(szczegóły w zakladce utrudnienia w ruchu)

Zamówienia publiczne

03/04/23

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi - etapII"  

03/04/23

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym"    

12/09/22

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.  

30/08/22

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.