Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

28/06/19

Na podstawie § 7 i 8 uchwały Nr 70/599/2004 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 8.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego...

23/05/18

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamówienia publiczne

30/09/19

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

23/09/19

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2019/2020".

13/09/19

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N  Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo  – Etap II”

22/08/19

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"