Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Stanowisko: Robotnik drogowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie

   

 

   Znak sprawy: S4.1100.1.2022.JŁ                                                                                                                                                                        Mrągowo, dnia 28.04.2022 r.   

 OGŁOSZENIE

Z DNIA 28.04.2022 r.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko:

Robotnik drogowy

 1. Miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
 2. Liczba stanowisk pracy: 2
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

I. Wymagania:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu;
 3. Wykształcenie podstawowe;
 4. Posiadanie prawa jazy kat. B;
 5. Odpowiedzialność, dokładność i sumienność;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane prawo jazdy kat. B+E lub C+E lub T;
 2. Mile widziane doświadczenie na stanowisku robotnik drogowy – kierowca oraz posiadanie uprawnienia operatora maszyn i urządzeń drogowych typu: zagęszczarka, piła spalinowa, kosa spalinowa.

III. Podstawowe obowiązki:

 1. Prace remontowo – naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatu;
 2. Obsługa drobnego sprzętu pomocniczego, narzędzi oraz maszyn;
 3. Kierowanie ciągnikiem rolniczym wraz z osprzętem (pług, kosiarka, piaskarka) w ramach posiadanych uprawnień oraz samochodem osobowym;
 4. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatu;
 5. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonego.

IV.  Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca fizyczna, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. 40 godz. tygodniowo;
 2. Podczas zimowego utrzymania dróg – dopuszcza się możliwość pracy w porze nocnej;
 3. Praca w terenie na otwartej przestrzeni w zależności od warunków atmosferycznych;
 4. Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia;
 5. Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych kwalifikacji, plus dodatek stażowy;
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, premie uznaniowe;
 7. Przewidywany termin zatrudnienia: 01.06.2022 r.

V.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.

 1. kserokopia dokumentów potwierdzających  posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

VII.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 18.05.2022 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowolub za pośrednictwem poczty oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne.

Nadesłanych i złożonych dokumentów nie zwracamy.

 1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarządu Dróg w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych kandydata jest nabór na wolne stanowiskorobotnik drogowy.
 5. Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody;
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 7. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 8. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy,liczone od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
 10. Kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych/sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody, kandydat ma  prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Podanie przez kandydata danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze;
 13. dobrowolne,gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 14. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Załączniki w wersji elektronicznej:

 1. ogłoszenie o naborze (PDF),
 2. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

                                                                                                                      (-) Karol Walinowicz

                                                                                                   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie

XI.      Załączniki w wersji elektronicznej:

 

                                                                                                           

           

Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych