Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


_

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+75 do km 8+773"”

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N  Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo  – Etap II”

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w m. Zełwągi od km 0+031 do km 1+497"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I” .

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.