Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


_

Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N - etap I"

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adcda551-c9ab-11ee-875e-a22221c84ba7

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (droga wojewódzka nr 600 Dłużec – Piecki) od km 8 + 773 do km 10 + 599

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04ce0267-c0d9-11ee-9897-f6855eb846c0

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia

 

 

Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo – Kosewo Górne

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia

e-Zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo – Kosewo Górne

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (droga wojewódzka nr 600 Dłużec – Piecki) od km 8 + 773 do km 10 + 599

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia

e-Zamówienia: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (droga wojewódzka nr 600 Dłużec – Piecki) od km 8 + 773 do km 10 + 599

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N odcinek Rozogi – Rybno od km 1 + 400 do km 2 + 640

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostępne pod linkiem: e-Zamówienia

e-Zamówienia: Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N odcinek Rozogi – Rybno od km 1 + 400 do km 2 + 640

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia

 

 

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+75 do km 8+773"”

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N  Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo  – Etap II”

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w m. Zełwągi od km 0+031 do km 1+497"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I” .

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.