Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

24/06/24

W związku z  przeprowadzeniem na terenie powiatu mrągowskiego imprezy sportowej pn. ORLEN 80. Rajd Polski w terminie od 27 do 30 czerwca 2024 roku na odcinkach dróg powiatowych: a) droga Nr 1751N odc. Faszcze - Baranowo b) droga Nr 1747N odc. Mrągowo - Tymnikowo - Probark organizator wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu drogowego      

24/06/24

W związku z Oficjalnymi Testami przed organizacją WRC ORLEN 80.Rajdu Polski 2024

organizator wprowadził czasową organizację ruchu na odcinku dróg powiatowych:

a) droga Nr 1781N Górkło-Olszewo-Grabówka w miejscowości Górkło,

b) droga Nr 1793N Szymonka (dr. woj. nr 643) - Olszewo (dr. kraj. nr 16) w miejscowości Szymonka

organizacja ruchu ma charakter czasowy i obowiązuje w dniu 24 czerwca 2024r.

22/05/24

Koledze Mirosławowi Polonis

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Małżonki

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy.

 

 

Zamówienia publiczne

17/06/24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”.      

17/06/24

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N    

10/06/24

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CERNOWEJ NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN." MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1765N, ODCINEK dr. woj.nr 600 – Dłużec - Piecki ETAP I".

12/02/24

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N - etap I"   Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adcda551-c9ab-11ee-875e-a22221c84ba7 W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia