Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

11/02/22

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu załatwiania spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w  Mrągowie 

09/02/22

Komunikaty dotyczący wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Młynowej w Mrągowie

30/12/21

Komunikat w sprawie zmienionej organizacji pracy Powiatowego Zarządu Dróg w  Mrągowie dnia 7 stycznia 2022 r. 

Zamówienia publiczne

12/11/21

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  do 1+400”    

14/06/21

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 5+500 do 7+500”.  

14/06/21

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do 5+500”.  

29/12/20

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa emulsji asfaltowej"