Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywną dostawę materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: "sukcesywną dostawę materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 tj.:

  •   dostawa  piasku  0/2 mm PN-EN 13043:2004        w ilości do       100 ton
  •   dostawa  mieszanki piasku z solą 20%                    w ilości do     1200 ton

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.9.2018

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 01.10.2018r.

Data zakończenia składania ofert: 09.10.2018r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do zimowego utrzymanie dróg

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Oświadczenie
Projekt umowy
Zobowiązanie
Oświadczenie

 

Wynik postępowania:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.10.2018r.
Wybór oferty z dnia 15.10.2018r.