Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl; www.pzd.powiat.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa  niżej  wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych (zapotrzebowanie roczne) do pojazdów służbowych i maszyn  użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w 2019 roku.

  •   benzyna bezołowiowa PB 95              w ilości do       4000 litrów
  •   olej napędowy letni/zimowy                w ilości do     35000 litrów

oraz płynów związanych z eksploatacją pojazdów (oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, płyny do chłodnic, płyny hamulcowe, woda destylowana itp.)

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.10.2018

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 30.10.2018r.

Data zakończenia składania ofert: 14.11.2018r. do godz. 9.30

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Oświadczenie
Projekt umowy
Oświadczenie

 

Wynik postępowania:

Odpowiedzi na zapytania
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2018r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20.11.2018r.