Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo
  www.pzd.powiat.mragowo.pl
  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych tj.:

 •   dostawa mieszanki piasku z solą 20%                    w ilości do    1200 ton
 •   dostawa piasku                                                             w ilości do      100 ton

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.5.2020.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 09.09.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 18.09.2020r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do zimowego utrzymanie dróg

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

 

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Oświadczenie
Projekt umowy
Oświadczenie

 

Wynik postępowania:  

 Informacja z otwarcia ofert      

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty