Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Mrągowo dnia 13 listopada 2023r.

 

 

Platforma e-Zamówienia

Strona internetowa

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w dniu 13 listopada 2023r. odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot,
11-710 Piecki, Brejdyny 68 – cena brutto 226 835 zł, termin dostawy – 2 dni.

 

Dyrektor PZD w Mrągowie