Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.


  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018.

  • piasku 0/2mm PN-B 13043:2004 w ilości do 100 ton
  • mieszanki piasku z solą 20% w ilości do 1200 ton

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.10.2017

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 10.10.2017r.

Data zakończenia składania ofert: 18.10.2017r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Formularz ofertowy pobierz  
Formularz cenowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Projekt umowy pobierz  
Pisemne zobowiązanie pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.10.2017r. pobierz  
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.10.2017r. pobierz