Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N"

 

1)   Nazwa  i adres Zamawiającego:

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

 ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

www.pzd.powiat.mragowo.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

godziny urzędowania 7.00-15.00.

2)  Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony.

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5)  Przedmiotem zamówienia jest: ”Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

Roboty drogowo - mostowe,

      w tym:

a)      roboty przygotowawcze,

b)      roboty ziemne,

c)      podbudowa,

d)      nawierzchnie,

e)      roboty wykończeniowe,

f)      urządzenia bezpieczeństwa,

g)     elementy ulic,

h)     zieleń drogowa,

i)      mury oporowe i ścianki szczelne,

j)      zbrojenie, konstrukcje stalowe

    Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji deszczowej,

    Przebudowa sieci teletechnicznej.

 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Sygnatura: S6.261.1.8.2019.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 16.07.2019r.

Data zakończenia składania ofert: 30.07.2019r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: Przebudowa mostu na rzece Dajna

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie pobierz  

 

Treść SIWZ:

SIWZ pobierz  

 

Załączniki:


Formularz ofertowy

pobierz  
Przedmiar robót pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wzór umowy pobierz  
Wykaz wykonanych robót pobierz  
Wykaz osób pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadzczenie pobierz  
Dokumentacja projektowa pobierz  

 

Wynik postępowania:

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.07.2019r. pobierz
Decyzja - pozwolenie na budowę pobierz  
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.07.2019r. pobierz  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz