Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N  Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo  – Etap II”

Przedmiotem zamówienia  jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N  Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo  – Etap II”

1) Nazwa  i adres Zamawiającego:
     Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
     ul. Nowogródzka 1,11-700 Mrągowo

     www.pzd.powiat.mragowo.pl,
     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
     godziny urzędowania 7.00-15.00.

2)  Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony.
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.pzd.powiat.mragowo.pl.
       Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.
 
4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5)  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo - Śniadowo – Etap II.  Zamawiający załącza pełną dokumentację projektową dla przebudowy drogi, jednak zakres tego zamówienia  obejmował będzie odcinek drogi od km 0+746 do km 2+ 080.
        
      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:
        a)  roboty przygotowawcze:
             - wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej;
        b) nawierzchnia:
            - wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej
            - wykonanie nawierzchni na poboczach z kruszywa naturalnego gr 10 cm.

 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Sygnatura: S6.261.1.11.2019.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 13.09.2019r.

Data zakończenia składania ofert: 27.09.2019r. do godz. 9.30

   

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie pobierz  

 

Treść SIWZ:

SIWZ pobierz  

 

Załączniki:


Formularz ofertowy

pobierz  
Przedmiar robót pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wykaz wykonanych robót pobierz  
Wykaz osób pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wzór umowy pobierz  
Oświadzczenie pobierz  
Dokumentacja projektowa pobierz  

 

Wynik postępowania:

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.09.2019r.  pobierz  
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.10.2019r. pobierz