Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (droga wojewódzka nr 600 Dłużec – Piecki) od km 8 + 773 do km 10 + 599

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia

e-Zamówienia: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (droga wojewódzka nr 600 Dłużec – Piecki) od km 8 + 773 do km 10 + 599

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia