Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N - etap I"

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adcda551-c9ab-11ee-875e-a22221c84ba7

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia