Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I”.


  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.


Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Sygnatura: S6.261.1.7.2017

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 04.09.2017r.

Data zakończenia składania ofert: 19.09.2017r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Dokumentacja techniczna (format .rar) pobierz  
Formularz ofertowy pobierz  
Przedmiar robót pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wykaz wykonanych robót pobierz  
Wykaz osób pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wzór umowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.09.2017r. pobierz  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13.10.2017r. pobierz