Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2018/2019".

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2018/2019".

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawijający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu mrągowskiego obejmujący gminy: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki  w sezonie zimowym 2018/2019. Usługa polega na odśnieżaniu i posypywaniu materiałami uszorstniającymi.

Usługa zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu mrągowskiego zostaje podzielona na dwa zadania.

Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mikołajki ( wyszczególnienie dróg objętych zadaniem znajduje się w SIWZ Zamawiającego).

Zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mrągowo, Piecki, Sorkwity oraz na terenie Gminy Mikołajki droga powiatowa nr 1751N Zalec-Jora Wielka-Baranowo na odcinku w km od 4+776 do 15+055.

 

Rodzaj zamówienia: Usługa

Sygnatura: S6.261.1.8.2018

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 01.10.2018r.

Data zakończenia składania ofert: 09.10.2018r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

 

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

ZADANIE NR 1 - formularze
ZADANIE NR 2 - formularze
Projekt umowy

 

Wynik postępowania:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.10.2018r.
Wybór oferty z dnia 15.10.2018r