Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2020/2021".

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2020/2021".

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
  www.pzd.powiat.mragowo.pl
  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawijający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu mrągowskiego obejmujący gminy: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki  w sezonie zimowym 2020/2021. Usługa polega na odśnieżaniu i posypywaniu materiałami uszorstniającymi.

Usługa zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu mrągowskiego zostaje podzielona na dwa zadania.

Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mikołajki (wyszczególnienie dróg objętych zadaniem znajduje się w SIWZ Zamawiającego).

Zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mrągowo, Piecki, Sorkwity oraz na terenie Gminy Mikołajki droga powiatowa nr 1751N Zalec-Jora Wielka-Baranowo na odcinku w km od 4+776 do 15+055.

 

Rodzaj zamówienia: Usługa

Sygnatura: S6.261.1.6.2020.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 10.09.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 18.09.2020r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg powiatowych

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

 

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

ZADANIE NR 1 - formularze
ZADANIE NR 2 - formularze
Projekt umowy

 

Wynik postępowania: 

 

 
Informacja z otwarcia ofert
 
Zawiadomienie o wyborze oferty