Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Mrągowo dnia 6 listopada 2023r.


Wykonawcy
Platforma e- Zamówienia


Strona internetowa
Zawiadomienie o wyborze ofert
Postępowanie nr ST.261.1/10/2023 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie
zimowym 2023/2024.


1. Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia pn. Postępowanie nr ST.261.1/10/2023 – Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 za najkorzystniejsze zostały uznane oferty
złożone przez:


1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie
gminy Mikołajki – Zadanie nr 1. Oferta przez wykonawcę Działalność Usługowa w
Rolnictwie Halina Kiśluk 11-730 Mikołajki Lubiewo 22 z ceną brutto 82 350, 00 zł,
czas reakcji 60 minut. W postępowaniu została złożona jedna, która spełnia
wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.


2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie
gminy Mrągowo , Sorkwity, Piecki oraz na terenie gminy Mikołajki droga
powiatowa nr 1751N na odcinku Zalec - Jora Wielka – Baranowo w km od 4+776 do
15+055 – Zadanie nr 2. Oferta złożona przez wykonawcę Zakład Usług Rolnych
Zakład Usług Rolnych Świder Wiesław 11-731 Sorkwity Warpuny Pl. Wolności 32 z
ceną brutto 290 520,00 zł, czas reakcji 30 minut. W postępowaniu została złożona
jedna, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.


2. Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych po odrębnym ustaleniu z wybranymi wykonawcami.


Dyrektor PZD w Mrągowie