Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  „ Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4, 76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie wraz ze sporządzoną dokumentacją”

 

I. Przedmiot zamówienia

Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4, 76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo, położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie   wraz ze sporządzoną dokumentacją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska   z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395) i decyzją znak: WSI.515.22.2019.Kpi.JJ.6  z dnia 10 kwietnia 2020r.

II. Miejsce realizacji usługi

Działki nr 76/4, 76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo, położone przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie, o łącznej powierzchni 0,665 ha są własnością Powiatu Mrągowskiego i pozostają w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie. W przeszłości na badanym terenie funkcjonował Zakład gazowniczy produkujący gaz świetlny.

W stosunku do tych nieruchomości obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/5/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie  z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów usług turystycznych. Zgodnie z tym dokumentem działki leżą na obszarze o funkcji zabudowy handlowo-usługowej. Zatem, w myśl §3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), grunt na terenie tych nieruchomości należy zakwalifikować do gruntów         grupy I. Obecnie na w/w działkach znajduję się siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

Oferty należy składać w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.08.2020r. do godz. 12.00

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy pobierz  
 

Decyzja RDOŚ                       pobierz  

 

Sygnatura: S6.261.2.7.2020.EP

Data ogłoszenia: 13.08.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 27.08.2020r. godz. 12.00

 

Odpowiedź na zapytania pobierz  
 

Wynik postępowania: 

Notatka Służbowa pobierz