Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  do 1+400”

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  do 1+400”

 

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

 1)      roboty przygotowawcze;

2)      przepusty;

3)      jezdnia;

4)      zjazdy z asfaltobetonu;

5)      zatoka autobusowa;

6)      chodniki z kostki betonowej

7)      roboty wykończeniowe

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych   dla przebudowywanego odcinka drogi :  badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy ścieralnej i wiążącej. Powyższy wymóg przeprowadzenia badań nastąpi w momencie gdy nadzór inwestorski będzie miał wątpliwości co do badań i dokumentów rozliczeniowych   ( odbiorowych) przedstawionych przez Wykonawcę do operatu powykonawczego.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego   https://platformazakupowa.pl/transakcja/528160

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 18.11.2021r. do godz. 12.00.   O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty.

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy pobierz  

 

   

 

Sygnatura: S6.261.2.7.2021.AZ

Data ogłoszenia: 12.11.2021r.

Data zakończenia składania ofert: 18.11.2021r. godz. 12.00


Wynik postępowania: ZAKOŃCZONE

 

odpowiedź na zapytnie pobierz  
Wynik postępowania pobierz