Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na „ Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1749N w m. Kosewo”

                                          

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej   nr 1749N  na odcinku ok. 1,05 km od drogi krajowej Nr 16 w m. Kosewo do końca    m. Kosewo w kierunku m. Zawady wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.Dokumentacja winna być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz decyzje - w zakresie wynikającym z przepisów.

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1749N klasy L posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną kruszywem naturalnym grubości 10-15 cm o średniej szerokości 4,5 m.   W km 0+240 droga przebiega pod wiaduktem kolejowym, w km 0+335 krzyżuje się z drogą gminną  nr 169052N.                                             

Droga obsługuje ruch lokalny o małym natężeniu, wzrastającym o okresie turystycznym. Teren wzdłuż drogi jest mało zurbanizowany, występuje luźna zabudowa mieszkaniowa,  w końcowej części odcinka zlokalizowana jest szkoła podstawowa.     

Warunki gruntowe są dobre, grunt piaszczysty, odwodnienie powierzchniowe.

 

Oferty należy składać w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.07.2020r. do godz. 12.00

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy pobierz  

Sygnatura: S6.261.2.6.2020.AZ

Data ogłoszenia: 14.07.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 23.07.2020r. godz. 12.00


Wynik postępowania: 

 

Odpowiedź na zapytania pobierz  
Notatka służbowa pobierz