Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia  jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N  w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”

Przedmiotem zamówienia  jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N  w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”

1) Nazwa i adres zamawiającego:
      Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg  ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
      www.pzd.powiat.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:ww.pzd.powiat.mragowo.pl.

     Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach: 261, 69/4, 69/5, 223/2, 118, 269/5, 120/4, 214/1 i 1628 położonych w obrębie ewidencyjnym Zełwągi, Gmina Mikołajki.
 

   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:
   •   Roboty drogowe,
   •   Roboty budowlane w pasie drogowym,
   •   Budowa oświetlenia ulicznego,
   •   Budowa kanalizacji deszczowej,
   •   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej,

 Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych  dla przebudowywanego odcinka drogi: badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy ścieralnej i wiążącej.
 Zamawiający zaleca aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem  oraz zapoznanie się dokumentacją techniczną oraz kosztorysową dotyczącą inwestycji objętej usługą.
 Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest na stronie:
 https://www.pzd.powiat.mragowo.pl//bip/zamowienia-publiczne/przetargi/roboty-budowlane/130-ogloszenie-o-zamowieniu-o-wszczeciu-postepowania-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1775n  lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

 Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Sygnatura: S6.261.1.9.2019.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 25.07.2019r.

Data zakończenia składania ofert: 02.08.2019r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Formularz ofertowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wzór umowy pobierz  
Wykaz osób pobierz  
Wykaz usług pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:

 

Informacja z otwarcia ofert pobierz  
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz