Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „dozór i sprzątanie pomieszczeń w obiektach użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1".

Przedmiotem zamówienia jest: „dozór i sprzątanie pomieszczeń w obiektach użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1".

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo
  www.pzd.powiat.mragowo.pl
  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

   1.   Dozorze obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie położonych przy ulicy Nowogródzkiej 1 

2.   Kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń socjalnych i biurowych po godzinach pracy PZD polegające na: sprzątaniu pomieszczeń socjalnych, biurowych, ciągów komunikacyjnych, toalet, szatni, sanitariatów o łącznej powierzchni około 600 m2 .

 

Rodzaj zamówienia: Usługa

Sygnatura: S6.261.1.15.2019.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 26.11.2019r.

Data zakończenia składania ofert: 03.12.2019r. do godz. 9.30

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

 

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Zakres obowiązków
Zakres sprzątania
Projekt umowy
Oświadczenie
Oświadczenie
Wykaz usług
Oświadczenie

 

Wynik postępowania:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.12.2019r. pobierz  
zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.12.2019r. pobierz