Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Aktualności

 Informujemy, iż w związku z realizacją robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji

pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych"

 

od dnia 28 listopada 2023r. do 31 grudnia 2024r. nastąpi utrudnienie w ruchu drogowym

w ciągu drogi powiatowej nr 1779N Tałty - Mikołajki, ul. Tałcka w m. Mikołajki od km 0+005 do km 0+520

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

...

Wszyscy Wykonawcy

Platforma e-Zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego

 

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów postępowanie nr  ST.261.13.2023.

 

Za najkorzystniejszą uznano oferty złożone przez:

 

1.       W częściach 1, 3, 4 i 5 – Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10odpowiednio z ceną 384 421,72zł, 181 255,26zł, 188 966,13zł i 214 580,88zł  oraz okresem gwarancji 60 miesięcy we wszystkich częściach.

 

2.       W części 2 –Wykonawcę BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20 z ceną 460 996,19zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyskali największą ilość punktów.

 

Ocena ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

1.

 

BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20

 

52,14 pkt.

40 pkt.

92,14 pkt.

 

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

59,13 pkt.

40 pkt.

99,13 pkt.

 

47,58 pkt.

40 pkt.

87,58 pkt.

 

50,97 pkt.

40 pkt.

90,97 pkt.

2.

 

Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10

 

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

58,69 pkt.

40 pkt.

98,69 pkt.

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

3

 

CIVIL ENGINEERING Wojciech Lachman 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 23/2

 

 

55,62 pkt.

40 pkt.

95,62 pkt.

 

58,39 pkt.

40 pkt.

98,39 pkt.

 

53,42 pkt.

40 pkt.

93, 42 pkt.

 

50,78 pkt.

40 pkt.

90,78 pkt.

 

52,09 pkt.

40 pkt.

92,09 pkt.

4.

 

Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 2A

 

 

 

 

55,04 pkt.

40 pkt.

95,04 pkt.  

 

58,20 pkt.

40 pkt.

98,20 pkt

 

56,34 pkt.

40 pkt.

96,34 pkt.

 

46,21 pkt.

40 pkt.

86,21 pkt.

 

48,98 pkt.

40 pkt.

88,98 pkt.  

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o. o. 10-420 Olsztyn ul. Stalowa 4

 

 

42,12 pkt.

40 pkt.

82,12 pkt.

 

47,08 pkt.

40 pkt.

87,08 pkt.

 

39,69 pkt.

40 pkt.

79, 69 pkt.

 

41,18 pkt.

40 pkt.

81,18 pkt.

 

43,27 pkt.

40 pkt.

83,27 pkt.

6.

 

WNORTEX Sp. z o. o. 10-547 Olsztyn ul. Michała Kajki 10-12

 

 

54,05 pkt.

40 pkt.

94,05 pkt.

 

57,49 pkt.

40 pkt.

97,49 pkt.

 

49,76 pkt.

40 pkt.

89,76 pkt.

 

43,24 pkt.

40 pkt.

83,24 pkt.

 

47,79 pkt.

40 pkt.

87,79 pkt.

 

Żadna oferta nie została odrzucona.

Podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach oddzielnie uzgodnionych.

 

                                                                                   Dyrektor PZD w Mrągowie

 

 

 

 

 

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 6 września 2023r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

(odcinek drogi o długości ok 500m)

na ul. Młodkowskiego

(od skrzyżowania z drogi do ZPM MLEKPOL w kierunku miejscowości Polska Wieś) .

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

                                                                                                   Mrągowo 23.11.2023r.

 

 

POBIERZ PDF

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w dniu 23.11.2023r. odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerówpostępowanie nr  ST.261.13.2023.                                                                

Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 575 000zł w tym część 1 – 412 000zł, część 2 – 467 000zł, część 3 – 188 000zł, część 4 – 252 000zł oraz część 5 – 256 000zł.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy (cena brutto oraz okres gwarancji):

                                  

 

 Informujemy, iż w związku z realizacją robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

"Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N

odcinek Rybno-Rozogi - etap II"

od km 2+640 do km 2+940

nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

w dniach od 25  października 2023r. do 02 listopada 2023r. nastąpi dodatkowe utrudnienie w ruchu drogowym na ul. Młodkowskiego

Dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym ze względu

na „Zmiany organizacji ruchu w Mieście Mrągowo w związku ze Świętem Zmarłych”  

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


 

 

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

w dniu 7 września 2023r. nastąpi dodatkowe utrudnienie w ruchu drogowym

na ul. Młodkowskiego

Dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym ze względu na wycinkę drzew.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 6 września 2023r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

(odcinek drogi o długości ok 500m)

na ul. Młodkowskiego

(od skrzyżowania z drogi do ZPM MLEKPOL w kierunku miejscowości Polska Wieś) .

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Mrągowski, zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

w dniach 23- 25 sierpnia 2023r.  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane  będą rozkladaniem masy bitumicznej na terenie objętym inwestycją.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Informujemy, że w związku z  przebudową  odcinka drogi powiatowej Nr 1509N (od km 0+000 do km 3+300)

w dniu 21 lipca 2023r.

na odcinku Mrągowo ( Ul.Młodkowskiego) - Polska Wieś nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Mrągowski, zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

w dniach 17- 20 lipca 2023r.  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane  będą rozkladaniem masy bitumicznej na terenie objętym inwestycją.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 2030 0045 1110 0000 0221 1110.

 

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zadania.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N.