Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Nazwa wniosku Word (.dot) PDF
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobierz   pobierz  
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pobierz   pobierz  
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w obrębie pasa drogowego pobierz   pobierz  
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie baneru reklamowego pobierz   pobierz  
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie tablicy reklamowej pobierz   pobierz  
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej pobierz   pobierz  
Wniosek o uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu pobierz   pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi powiatowej pobierz   pobierz  
Wniosek o wydanie opinii odnośnie obsługi komunikacyjnej działki pobierz   pobierz