Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Inwestycje

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N  w miejscowości Baranowo

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N  w miejscowości Baranowo

Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N

"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej  nr 1696N ulicy Jana Pawła II w Mikołajkach "

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 5+500 do km 7+500

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N  od km 3+300 do km 5+500

Przebudowa odcinka drogi nr 1765N  ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki )  od km 7+775 do km 8+773

Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II