Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo – Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki ) od km 8+773 do km 10+599

Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno   od km  1+400  do km 2+640

Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo – Kosewo Górne

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo – Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie  przebudowy drogi dla pieszych

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych

 

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi  (etap II)         

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N   Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym           

Realizowana inwestycja pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N – etap I"

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300    

Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno  w km od 0+000 do 1+400

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N  w miejscowości Baranowo

 

 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II  w Mikołajkach

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N  w miejscowości Baranowo

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N  w miejscowości Baranowo

Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N

"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej  nr 1696N ulicy Jana Pawła II w Mikołajkach "

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 5+500 do km 7+500

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N  od km 3+300 do km 5+500

Przebudowa odcinka drogi nr 1765N  ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki )  od km 7+775 do km 8+773

Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II