Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Uwaga!


Stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (art. 28 kpa). Stroną postępowania nie może być wykonawca robót. Nie dotyczy to sytuacji gdy wykonawca robót posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz strony.


AKTY PRAWNE - czytaj więcej.


Procedury


  1. Zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
  2. Zasady wydawania zezwoleń w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. przyłączy wody, gazu).
  3. Zasady wydawania zezwoleń w razie awarii w pasie drogowym.
  4. Zasady wydawania zezwoleń w celu umieszczenia tablic reklamowych, banerów.
  5. Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń (infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową (przyłącz gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej).
  6. Lokalizacja poza pasem drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową.
  7. Lokalizacja budowy, przebudowy zjazdu indywidualnego lub publicznego.
  8. Zasady pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego.
  9. Zasady postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia.
  10. Uzgodnienie podziału działki przy drodze powiatowej pod względem podłączenia do drogi.