Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

 

ZAWIADOMIENIE

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w związku z realizacją inwestycji

pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu,odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

odcinek od skrzyżowania ulicy Harcerskiej i Młodkowskiego w Mrągowie przez miejscowość Polska Wieś z dniem 27.10.2022r. został przekazany wykonawcy w celu realizacji zadania.

W związku z powyższym na czas realizacji inwestycji  za utrzymanie tego odcinka drogi odpowiada firma COLAS Polska Sp. z o.o. oddział w Olsztynie.

( przewidywany termin realizacji inwestycji do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy )