Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Aktualności

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 2030 0045 1110 0000 0221 1110.

 

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zadania.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N.