Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Aktualności

 

W związku z  przeprowadzeniem na terenie powiatu mrągowskiego imprezy sportowej pn. ORLEN 80. Rajd Polski w terminie od 27 do 30 czerwca 2024 roku na odcinkach dróg powiatowych:

a) droga Nr 1751N odc. Faszcze - Baranowo

b) droga Nr 1747N odc. Mrągowo - Tymnikowo - Probark, organizator wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu drogowego

 

załacznik graficzny w linku:

files/SKMBT_C22024062607310.pdf

W związku z Oficjalnymi Testami przed organizacją WRC ORLEN 80.Rajdu Polski 2024

organizator wprowadził czasową organizację ruchu na odcinku dróg powiatowych:

a) droga Nr 1781N Górkło-Olszewo-Grabówka w miejscowości Górkło,

b) droga Nr 1793N Szymonka (dr. woj. nr 643) - Olszewo (dr. kraj. nr 16) w miejscowości Szymonka

organizacja ruchu ma charakter czasowy i obowiązuje w dniu 24 czerwca 2024r.

Koledze Mirosławowi Polonis

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Małżonki

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy. 

 

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 4 kwietnia 2024r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

na odcinku od skrzyżowania ul. Harcerskiej z ul. Młodkowskieg do drugiego wjazdu na  cmentarz

 

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Koleżnce Magdalenie Białobrodskiej

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Taty

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy.

 

 

„Nie Jesteś już tam, gdzie byłeś, ale Jesteś wszędzie tam, gdzie my jesteśmy".

 

Zgodnie z pismem, które wpłynęło do Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w dniu 05.02.2024r.

informujemy, iż w dniu 09 lutego 2024r.,  w godz. 10.oo -15.oo przwidziane jest zgromadzenie publiczne na terenie gm. Mrągowo
pod nazwą: "Protest Roników przeciwko złej polityce Unii Eurpejskiej", w którym weźmie udział ok. 100 osób - kierowców pojazdów rolniczych (ciągników).

"Miejsce zgromadzenia, trasa: plac przy przystanku autobusowym w miejscowości Marcinkowo. Przejazd wielokrotny w czasie trwania protestu z miejsca zbiórki, drogą krajową nr 16 w kierunku miejscowości Sorkwity (ul. Szkolna).

 

W związku z protestem na wyżej wskazanym ciągu komunikacyjnym, nastapią utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Organizatorem zgromadzenia jest Pana Adam Woźniel.

 

Zgodnie z pismem, które wpłynęło do Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,

informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 24 stycznia 2024r.,  w godz. 12.oo -14.oo przwidziane jest zgromadzenie publiczne na terenie gm. Sorkwity
pod nazwą: "Protest Roników", w którym weźmie udział ok. 50 osób - kierowców pojazdów rolniczych (ciągników).

"Miejsce zgromadzenia, trasa: parking przy cmentarzu w miejscowości Sorkwity (przy ul. Szkolne). Przejazd wielokrotny w czasie trwania protestu z miejsca zbiórki, poprzez ul. Szkolną, drogę krajową nr 16 w kierunku miejscowości Mrągowo, do ronda (Marcinkowo)".

 

W związku z protestem na wyżej wskazanym ciągu komunikacyjnym, nastapią utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Organizatorem zgromadzenia jest Pana Adam Woźniel.

Koledze Ryszardowi Jabłońskiemu

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Córki

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy.

 

"Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią"

Zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie informuje, iż z dniem 01.01.2024 roku następuje zmiana rachunku bankowego

Bank Pekao S.A.

 

63 1240 1037 1111 0011 3300 1162 

 

 Informujemy, iż w związku z realizacją robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji

pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych"

 

od dnia 28 listopada 2023r. do 31 grudnia 2024r. nastąpi utrudnienie w ruchu drogowym

w ciągu drogi powiatowej nr 1779N Tałty - Mikołajki, ul. Tałcka w m. Mikołajki od km 0+005 do km 0+520

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

...

Wszyscy Wykonawcy

Platforma e-Zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego

 

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów postępowanie nr  ST.261.13.2023.

 

Za najkorzystniejszą uznano oferty złożone przez:

 

1.       W częściach 1, 3, 4 i 5 – Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10odpowiednio z ceną 384 421,72zł, 181 255,26zł, 188 966,13zł i 214 580,88zł  oraz okresem gwarancji 60 miesięcy we wszystkich częściach.

 

2.       W części 2 –Wykonawcę BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20 z ceną 460 996,19zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyskali największą ilość punktów.

 

Ocena ofert:

 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
1.
 
BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20
 
52,14 pkt.
40 pkt.
92,14 pkt.
 
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
59,13 pkt.
40 pkt.
99,13 pkt.
 
47,58 pkt.
40 pkt.
87,58 pkt.
 
50,97 pkt.
40 pkt.
90,97 pkt.
2.
 
Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10
 
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
58,69 pkt.
40 pkt.
98,69 pkt.
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
3
 
CIVIL ENGINEERING Wojciech Lachman 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 23/2
 
 
55,62 pkt.
40 pkt.
95,62 pkt.
 
58,39 pkt.
40 pkt.
98,39 pkt.
 
53,42 pkt.
40 pkt.
93, 42 pkt.
 
50,78 pkt.
40 pkt.
90,78 pkt.
 
52,09 pkt.
40 pkt.
92,09 pkt.
4.
 
Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 2A
 
 
 
 
55,04 pkt.
40 pkt.
95,04 pkt.  
 
58,20 pkt.
40 pkt.
98,20 pkt
 
56,34 pkt.
40 pkt.
96,34 pkt.
 
46,21 pkt.
40 pkt.
86,21 pkt.
 
48,98 pkt.
40 pkt.
88,98 pkt.  
 
5.
 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o. o. 10-420 Olsztyn ul. Stalowa 4
 
 
42,12 pkt.
40 pkt.
82,12 pkt.
 
47,08 pkt.
40 pkt.
87,08 pkt.
 
39,69 pkt.
40 pkt.
79, 69 pkt.
 
41,18 pkt.
40 pkt.
81,18 pkt.
 
43,27 pkt.
40 pkt.
83,27 pkt.
6.
 
WNORTEX Sp. z o. o. 10-547 Olsztyn ul. Michała Kajki 10-12
 
 
54,05 pkt.
40 pkt.
94,05 pkt.
 
57,49 pkt.
40 pkt.
97,49 pkt.
 
49,76 pkt.
40 pkt.
89,76 pkt.
 
43,24 pkt.
40 pkt.
83,24 pkt.
 
47,79 pkt.
40 pkt.
87,79 pkt.
 

Żadna oferta nie została odrzucona.

Podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach oddzielnie uzgodnionych.

 

                                                                                   Dyrektor PZD w Mrągowie

 

 

 

 

 

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 6 września 2023r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

(odcinek drogi o długości ok 500m)

na ul. Młodkowskiego

(od skrzyżowania z drogi do ZPM MLEKPOL w kierunku miejscowości Polska Wieś) .

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

                                                                                                   Mrągowo 23.11.2023r.

 

 

POBIERZ PDF

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w dniu 23.11.2023r. odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerówpostępowanie nr  ST.261.13.2023.                                                                

Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 575 000zł w tym część 1 – 412 000zł, część 2 – 467 000zł, część 3 – 188 000zł, część 4 – 252 000zł oraz część 5 – 256 000zł.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy (cena brutto oraz okres gwarancji):

                                  

 

 Informujemy, iż w związku z realizacją robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

"Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N

odcinek Rybno-Rozogi - etap II"

od km 2+640 do km 2+940

nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

w dniach od 25  października 2023r. do 02 listopada 2023r. nastąpi dodatkowe utrudnienie w ruchu drogowym na ul. Młodkowskiego

Dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym ze względu

na „Zmiany organizacji ruchu w Mieście Mrągowo w związku ze Świętem Zmarłych”  

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


 

 

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

w dniu 7 września 2023r. nastąpi dodatkowe utrudnienie w ruchu drogowym

na ul. Młodkowskiego

Dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym ze względu na wycinkę drzew.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 6 września 2023r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

(odcinek drogi o długości ok 500m)

na ul. Młodkowskiego

(od skrzyżowania z drogi do ZPM MLEKPOL w kierunku miejscowości Polska Wieś) .

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Mrągowski, zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

w dniach 23- 25 sierpnia 2023r.  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane  będą rozkladaniem masy bitumicznej na terenie objętym inwestycją.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Informujemy, że w związku z  przebudową  odcinka drogi powiatowej Nr 1509N (od km 0+000 do km 3+300)

w dniu 21 lipca 2023r.

na odcinku Mrągowo ( Ul.Młodkowskiego) - Polska Wieś nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Mrągowski, zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

w dniach 17- 20 lipca 2023r.  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane  będą rozkladaniem masy bitumicznej na terenie objętym inwestycją.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 2030 0045 1110 0000 0221 1110.

 

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zadania.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N.