Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Uchwała Nr 93/684/2012
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 12.06.2012r.


w sprawie: regulaminu funkcjonowania parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu mrągowskiego, zlokalizowanego na terenie PZD w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1.


Na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i uchwały Rady Powiatu w Mrągowie nr XII/67/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.


Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§1


Przyjęto regulamin funcjonowania parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu mrągowskiego, zlokalizowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Bogdan Kurta


Regulamin funkcjonowania parkingu - czytaj więcej