Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

...

Wszyscy Wykonawcy

Platforma e-Zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego

 

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów postępowanie nr  ST.261.13.2023.

 

Za najkorzystniejszą uznano oferty złożone przez:

 

1.       W częściach 1, 3, 4 i 5 – Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10odpowiednio z ceną 384 421,72zł, 181 255,26zł, 188 966,13zł i 214 580,88zł  oraz okresem gwarancji 60 miesięcy we wszystkich częściach.

 

2.       W części 2 –Wykonawcę BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20 z ceną 460 996,19zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyskali największą ilość punktów.

 

Ocena ofert:

 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
1.
 
BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20
 
52,14 pkt.
40 pkt.
92,14 pkt.
 
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
59,13 pkt.
40 pkt.
99,13 pkt.
 
47,58 pkt.
40 pkt.
87,58 pkt.
 
50,97 pkt.
40 pkt.
90,97 pkt.
2.
 
Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10
 
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
58,69 pkt.
40 pkt.
98,69 pkt.
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
3
 
CIVIL ENGINEERING Wojciech Lachman 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 23/2
 
 
55,62 pkt.
40 pkt.
95,62 pkt.
 
58,39 pkt.
40 pkt.
98,39 pkt.
 
53,42 pkt.
40 pkt.
93, 42 pkt.
 
50,78 pkt.
40 pkt.
90,78 pkt.
 
52,09 pkt.
40 pkt.
92,09 pkt.
4.
 
Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 2A
 
 
 
 
55,04 pkt.
40 pkt.
95,04 pkt.  
 
58,20 pkt.
40 pkt.
98,20 pkt
 
56,34 pkt.
40 pkt.
96,34 pkt.
 
46,21 pkt.
40 pkt.
86,21 pkt.
 
48,98 pkt.
40 pkt.
88,98 pkt.  
 
5.
 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o. o. 10-420 Olsztyn ul. Stalowa 4
 
 
42,12 pkt.
40 pkt.
82,12 pkt.
 
47,08 pkt.
40 pkt.
87,08 pkt.
 
39,69 pkt.
40 pkt.
79, 69 pkt.
 
41,18 pkt.
40 pkt.
81,18 pkt.
 
43,27 pkt.
40 pkt.
83,27 pkt.
6.
 
WNORTEX Sp. z o. o. 10-547 Olsztyn ul. Michała Kajki 10-12
 
 
54,05 pkt.
40 pkt.
94,05 pkt.
 
57,49 pkt.
40 pkt.
97,49 pkt.
 
49,76 pkt.
40 pkt.
89,76 pkt.
 
43,24 pkt.
40 pkt.
83,24 pkt.
 
47,79 pkt.
40 pkt.
87,79 pkt.
 

Żadna oferta nie została odrzucona.

Podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach oddzielnie uzgodnionych.

 

                                                                                   Dyrektor PZD w Mrągowie