Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Uzgodnienie podziału działki przy drodze powiatowej pod względem podłączenia do drogi


Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. podział nieruchomości nie jest dopuszczalny jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej, ale za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienia dla tych działek innych służebności drogowych.


Dostęp do drogi publicznej nie jest pojęciem tożsamym ze zjazdem z drogi. Położenie działki przy drodze powiatowej nie oznacza, że zarządca drogi jest zobowiązany do udzielenia jej właścicielowi zgody na wykonanie zjazdu.


W związku z powyższym uzgodnienie z zarządcą drogi sposobu podziału działek, chociaż nie przewidziany w/w ustawą pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie zjazdów do poszczególnych działek. Uchroni to również właścicieli nowopowstałych działek przed odmownymi decyzjami zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.


Wymagane dokumenty:


Wniosek określający żądanie wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie opinii odnośnie obsługi komunikacyjnej działki - pobierz.


Do wniosku należy dołączyć:


  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500