Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Zasady wydawania zezwoleń w celu umieszczenia tablic reklamowych, banerów


Podstawa prawna:


 • art. 40 art. 39 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami),
 • opłaty zgodnie z Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 964 z dnia 18.02.2019r.).

Wymagane dokumenty:


Zajmujący pas drogowy przed planowanym umieszczeniem reklamy składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie baneru reklamowego - pobierz.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie tablicy reklamowej - pobierz.


Wniosek powinien zawierać:


 1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu (NIP, REGON, PESEL) występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. Cel zajęcia pasa drogowego;
 3. Lokalizację, powierzchnię oraz sposób posadowienia reklamy;
 4. Planowany okres umieszczenia reklamy w pasie drogowym;
 5. Czytelny podpis osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy dołączyć:


 • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z potwierdzeniem wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1: 500 - z zaznaczeniem granic działek i wskazaniem lokalizacji reklamy,
 • wzór reklamy, zwymiarowany szkic oraz sposób posadowienia,
 • zgodę właściciela słupa oświetleniowego/energetycznego jeżeli reklama będzie przymocowana do tego słupa.

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83