Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń (infrastruktury technicznej) niezwiązanych z gospodarką drogową


Podstawa prawna:


 • art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolty Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • Rozporządzenia M.TiG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016 r. poz. 124).

W celu uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych należy złożyć wniosek do PZD w Mrągowie.


Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w obrębie pasa drogowego - pobierz.


Wymagane dokumenty:


 • wniosek określający żądanie wnioskodawcy (inwestora),
 • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z potwierdzeniem wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Do wniosku należy dołączyć:


 • projektu branżowego wykonanego przez uprawnionego projektanta, który obejmuje: mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500 z wrysowaną trasą projektowanego przyłącza - 2 szt.
 • przekrój poprzeczny z określeniem długości, średnicy oraz rodzaju rury ochronnej,
 • dla firm oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83