Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Lokalizacja poza pasem drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową


Podstawa prawna:


  • art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami).

Przed uzyskaniem zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia robót konieczne jest uzgodnienie z zarządcą drogi powiatowej lokalizacji infrastruktury technicznej wzdłuż drogi powiatowej.


Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej - pobierz.


Wymagane dokumenty:


  • wniosek określający żądanie wnioskodawcy (inwestora),
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 - z zaznaczeniem granic działek iwskazaniem lokalizacji infrastruktury technicznej w stosunku do drogi powiatowej - 2 szt.,
  • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z potwierdzeniem wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - określa w tabeli minimalne odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg, w jakich winny być lokalizowane obiekty budowlane:


L.p. Rodzaj drogi Na terenie zabudowy Poza terenem zabudowy
1 Autostrada 30 m 50 m
2 Droga ekspresowa 20 m 40 m
3 Droga ogólnodostępna krajowa 10 m 25 m
wojewódzka, powiatowa 8 m 20 m
gminna 6 m 15 m

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83