Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Lokalizacja budowy, przebudowy zjazdu indywidualnego lub publicznego


Podstawa prawna:


 • art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami),
 • Rozporządzenia M.TiG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz. 124 ze zmianami).

Definicja zjazdu indywidualnego: określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.


Definicja zjazdu publicznego: określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, hotelowych, przemysłowych, handlowych lub magazynowych.


Wymagane dokumenty:


Wniosek określający żądanie wnioskodawcy.

Wniosek o  wydanie zezwolenia na lokalizację budowy / przebudowy zjazdu indywidualnego / publicznego - pobierz.


Do wniosku należy dołączyć:


 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z orientacją w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem planowanej lokalizacji / przebudowy*) zjazdu z drogi,
 • dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości przylegającej do drogi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu bądź decyzja o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzja lokalizacji celu publicznego),
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z potwierdzeniem wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej: 17 zł - pełnomocnictwo, 82 zł - zezwolenie na lokalizację budowy/ /przebudowy*) zjazdu.

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83