Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Zasady pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego


Podstawa prawna:


  • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami),
  • Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 964 z dnia 18.02.2018r.).

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.


Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, prowadzenia robót w pasie drogowym lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.


Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.


Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.


Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jaz zajęcie 1m2 pasa drogowego.


Opłatę nalicza i pobiera Zarząd Dróg w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.


Nie dotyczy awaryjnego zajęcia pasa drogowego, gdzie opłatę nalicza się decyzją administracyjną na podstawie komisyjnego protokołu ustalenia zakresu robót w pasie drogowym.

Opłatę należy uiścić w terminie czternastu dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.


Opłaty - sprawdź


Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83